Voor wie, wat en wanneer

Voor wie …

  • Kleine en grote bedrijven en instellingen, alle branches zijn welkom. 
  • Een zelfstandig ondernemer of een ondernemer zonder personeel
  • Een secretaresse of officemanager die wel ondersteuning kan gebruiken

Voor wat …

  • Ondersteuning voor het opzetten van een secretariaat
  • Ondersteuning voor het op orde brengen van een kantoor
  • Ondersteuning bij verhuizing van een kantoor

Wanneer …

  • Ondersteuning of vervanging bij ziekte, vakantie of zwangerschap
  • Ondersteuning bij tijdelijke drukte en spoedklussen
  • Inwerken en coachen van een nieuwe secretaresse of officemanager
  • Als uw onderneming niet genoeg werk heeft voor een vaste ondersteuner